P

 ▲: , , , .

Surgerycom 

Программы

Книги

Диссертации

Статьи

Рефераты

Рекомендации

 

 

 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


syn.   syndr  Waldenström  (Il)
syn. syndr Waldenström (II)
syn. sympt. Bittorf
syn,  sympt.  Erben (I)
pachyacria syn. syndr. (Pierre) Marie (I)
pachydermia plicata syn. syndr. Audry
pachydermoperiosteosis syn. syndr. Touraine Solente Golé; syndr. Uehlinger
pachydermoperiosteosis familiaris syn. syndr. Rosenthal Klopfer
pachyonychia congenita syn. syndr. Kumer Loos;   syndr. Jadassohn Lewandowsky
pachyonychia ichtyosiformis syn. syndr. Jadassohn Lewandowsky 
paedionalgia epidemica syn. syndr. Feer 
pallido-pyramidal syndrome (.) syn. syndr. Hunt (II) 
panarteriitis syn. syndr. Kussmaul
panchondritis syn. syndr. Meyenburg Altherr Uehlinger 
panhypopituitarismus praepubertaticus syn. syndr. Lorain 
panmyelopathia constitutionalis mfantium syn. syndr. Fanconi 
panmyelopathia Fanconi syn. syndr. Fanconi
panneuropathia hyalinica cum megaloencephalia syn. syndr. Alexander (I) 
panniculitis syn. syndr. Pfeifer Weber Christian 
panniculitis nodosa subacuta migrans syn. syndr. Vilanova Pinol 
panniculifis spontanea syn. syndr. Rothmann Makai 
papillitis necrotisans renis syn. syndr. Günther (III) 
papillitis primaria icterogenes syn. syndr. Westphal Bernhard 
papilloma Riga syn. syndr. Fede Riga 
papillomatosis cutis carcinoides syn. syndr. Gottron (II) 
papillomatosis Gougerot Carteaud syn. syndr. Gougerot Carteaud 
papulosis atrophicans maligna syn. syndr. Degos Delort Tricot 
paracoccioidosis syn. syndr. Lutz Splendore de Almeida 
paracusis syn. sympt. Willis 
parahaemophilia syn. syndr. Owren (I) 
parahaemophiha Owren syn. syndr. Owren (I) 
parakeratosis annulans syn. syndr. Mibelli 
parakeratosis centrifugata atrophicans syn. syndr. Mibelli 
parakeratosis Mibelli syn. syndr. Mibelli 
paralysis agitans syn syndr Parkinson 
paralysis agitans mvenilis syn. syndr. Hunt (II) 
paralysis ascendens acuta syn. syndr. Landry 
paralysis Avellis syn. syndr Avellis 
paralysis Bell syn. syndr. Bell 
paralysis Bernhardt syn. syndr. Bernhardt 
paralysis Brown-Séquard syn. syndr. Brown-Séquard 
paralysis bulbaris progressiva syn. syndr. Duchenne (II) 
paralysis bulbaris progressiva familiaris syn. syndr. Fazio Londe 
paralysis bulbospinalis syn. syndr. Erb Goldflam 
paralysis Cestan syn. syndr. Cestan Chenais 
paralysis Chassaignac syn. syndr. Chassaignac 
paralysis cranialis hemipolyneuropathica syn. syndr. Garcin 
paralysis Déjerine-Klumpke syn. syndr. Déjerine-Klumpke 
paralysis diaphragmatica obstetrica syn. syndr. Kofferath 
paralysis Duchenne syn. syndr. Duchenne (II) 
\paralysis Erb syn. syndr. Duchenne Erb 
paralysis facialis congenita syn. syndr. Moebius (I) 
paralysis facialis recidivans syn. syndr. Melkersson Rosenthal 
paralysis familiaris paroxysmalis syn. syndr. Westphal 
paralysis Foville syn. syndr. Foville 
paralysis Gerhardt syn. syndr. Gerhardt 
paralysis glossolabiolaryngea syn. syndr. Duchenne (II) 
paralysis Gubler syn. syndr. Millard Gubler 
paralysis hyperkaliaemica periodica syn. syndr. Gamstorp 
paralysis ischaemica syn. syndr Volkmann (II) 
paralysis Jackson syn syndr. Jackson (I) 
paralysis Klumpke syn. syndr. Déjerine-Klumpke 
paralysis Kussmaul Landry syn. syndr. Landry
paralysis Landry syn. syndr. Landry
paralysis musculorum pseudohypertrophica syn. syndr. DuchenneGriesinger
paralysis oculomotoria periodica syn. syndr. Moebius (II)
paralysis oculomotoria recurrens syn. syndr. Moebius (II)
paralysis oculomotorica cyclica syn. syndr. Axenfeld Schurenberg
paralysis Parrot syn. syndr. Parrot (I)
paralysis periodica syn. syndr. Westphal
paralysis periodica familiaris syn. syndr. Laverie
paralysis Remak syn. syndr. Remak
paralysis Rieder syn. syndr. Rieder
paralysis spinalis ascendens epiduralis syn. syndr. Spiller
paralysis spmalis spastica syn. syndr. Erb Charcot
paralysis supranuclearis progressiva syn. syndr. Richardson Olszewski
paralysis syphilitica congenitalis syn. syndr. Dennie Marfan
paralysis Vernet syn. syndr. Vernet
paralysis Volkmann syn. syndr. Volkmann (II)
paralysis Weber syn. syndr. Weber
paramyloidosis Andrade syn. syndr. Andrade
paramyoclonus multiplex syn. syndr. Friedreich (II)
paramyotonia congenita syn. syndr. Eulenburg
parapemphigus syn. syndr. Brunsting
paraplegia subcorticalis syn. syndr. Binswanger
paraplegia syphilitica progressiva syn. syndr. Erb Crouzon
parapsoriasis acuta varioJiformis syn. syndr. Mucha Habermann
parasymbolia syn. sympt. (VIII)
paresis facialis idiopathica syn. syndr. Bell
parkinsonismus syn. syndr. Parkinson
parkinsonismus neonati acutus syn. syndr. Zappert
parkinsonismus postapoplecticus syn. syndr. Brzezicki
parotitis recidivans bilateralis diencephalica syn. syndr. AHOP
paroxysmal cold hemoglobinuria  (.)  syn. syndr. Donath Landsteiner
paroxysmal thyroid instability (.) syn. syndr. Leopold Levi
paroxysmus Jackson syn. syndr. Jackson (II)
pathomimie automutilante (.) syn. syndr. Cosyns Duret
pectoralis rmnor-syndromus syn. syndr. Wright
peliosis rheumatica syn. syndr. Schönlein Henoch
peliosis Werlhof syn. syndr. Werlhof
pemphigus benignus syn. syndr. Brunsting
pemphigus chronicus benignus familiaris syn. syndr. Hailey Hailey
pemphigus erythematosus syn. syndr. Senear Usher
pemphigus framboesioides syn. syndr. Neumann (I)
pemphigus hystericus syn. syndr. MatzenauerPolland
pemphigus papillaris syn. syndr. Neumann (I)
pemphigus seborrhoicus syn. syndr. Senear Usher
pemphigus vegetans syn. syndr. Neumann (I)
periadenitis mucosa necrotica recurrens syn. syndr. Sutton
periarteriitis nodosa syn. syndr. Kussmaul
periarthritis humeroscapularis syn. syndr. Duplay
periarthrosis humeroscapularis syn. syndr. Forestier Certonciny
pericystitis plastica syn. syndr. Ormond
perihepatitis gonorrhoica syn. syndr. Fitz-Hugh
periodus syn. syndr. Wenckebach
periodus Wenckebach syn. syndr. Wenckebach
periosteitis deformans syn. syndr. Soriano
periostoitis diffusa ossificans syn. syndr. Bamberger(Pierre) Marie
periosteitis hyperolastica syn. syndr. Camurati Engelmann
periosteitis tuberositatis tibiae syn. syndr. Osgood Schlatter
periphlebitis retinae syndr. Eales
peritendinitis calcarea syn. syndr. Duplay
peritonitis subcostalis gonorrhoica syn. syndr. Fitz-Hugh
perivisceritis subhepatica syn. syndr. Leotta
petrosum-syndromus syn. syndr. Gradenigo
phacomatosis syn. syndr. Bourneville
phacomatosis Ota Sato syn. syndr. Ota
phaenomenon (Argyll) Robertson syn. syndr. (Argyll) Robertson
phaenomenon Bonn syn. sympt. Bohn
phaenomenon Hertwig Magendie syn. syndr. Hertwig Magendie
phaenomenon Houssay syn. syndr. Houssay
phaenomenon Marcus Gunn syn. syndr. Gunn
phaenomenon Reilly syn. syndr. Reilly
phaenomenon Sale syn. syrmpt. Sale
phantom bone (.) syn. syndr. Gorham
phantom duble syndrome (.) syn. syndr. Capgras
pharyngitis vesicularis syn. syndr. Zahorsky
PHC-syndrome (.) syn. syndr. Book
phenylketonuria syn. syndr. Foiling
phlebectasia congenita generalisata syn. syndr. van Lohuizen
phosphatidosis syn. syndr. Niemann Pick
phosphoetanolaminuria syn. syndr. Rathbun
photodermatitis pigmentaria syn. syndr. Freund
phrenicus-phenomen syn. sympt.
phrynoderma hypothyreoticum syn. syndr. Vilanova Canadell
Pickwickian-syndrome (.) syn. syndr. pickwickorum
pied forcé (.) syn. syndr. Deutschländer
pigmentatio parvoreticularis syn. syndr. Engmann Jansen
pigmentcirrhosis hepatis syn. syndr. TroisierHanotChauffard
pigmentdermatosis progressiva syn. syndr. Schamberg
pigmentdermatosis reticularis syn. syndr. Franceschetti Jadassohn
pigmentdermatosis Siemens Bloch syn. syndr. Bloch Sulzberger
pigmentsarcoma syn. syndr. Kaposi
pityriasis lichenoides et varioliformis acuta syn. syndr. Mucha Habermann
pityriasis linguae Rayer syn. syndr. Bergeron
pityriasis pilaris syn. syndr. Devergie
pityriasis rubra pilaris syn. syndr. Devergie
plasmocytoma syn. syndr. Kahler
platyspondylia syn. syndr. Calve
platyspondylia generalisata syn. syndr. Dreyfus
platyspondylia vera generalisata syn. syndr. Dreyfus
pleonosteosis familiaris syn. syndr. Léri (II)
pleurodynia epidemica syn. syndr. Sylvest
plexusparalysis syn. syndr. Duchenne Erb
plumbismus syn. syndr. Remak
pneumofibrosis interstitialis diffusa progressiva syn. syndr. Hamman Rich
pneumonia aspirationis pepticae syn. syndr. Mendelson   
pneumonia eosinophilica monocytaria syn. syndr. Magrassi Leonardi
pneumonia interstitialis mononuclearis focalis fibrosans syn. syndr.  Wilson Mikity
pneumonitis aspirativa syn. syndr. Mendelson
pneumonitis chronica suppurativa nonspecifica syn. syndr. Kershner Adams 
pneumonitis interstitialis    haemorrhagica    et    nephritis syn.    syndr.    Goodpasture
poikilodermatomyositis syn. syndr. Petges Cléjat 
poikilodermia atrophicans familiaris syn. syndr. Rothmund Thomson 
poikilodermia atrophicans vascularis syn. syndr. Petges Cléjat 
poliodystrophia  cerebri  progressiva  infantilis syn. syndr. Alpers;  syndr. Krabbe (I)
poliodystrophia progressiva syn. syndr. Alpers 
polioencephalitis haemorrhagica superior syn. syndr. Wernicke (II) 
polyadenoma ventriculi syn. syndr. Ménétrier 
polyarthritis chronica progressiva thyreotoxica syn. syndr.
polyarthritis enterica syn. syndr. Reiter
polyarthritis rheumatica acuta syn syndr. Bouillaud
polyarthritis urethrica syn. syndr. Reiter
polycarentia-syndromus syn. Kwashiorkor-syndromus
polycythaemia congenitalis familiaris syn. syndr. Nichamin
polycythaemia hypertonica syn. syndr. Gaisböck
pofycythaemia nephrogenes syn. syndr. Forssell
polycythaemia rubra hypertonica syn. syndr. Gaisböck
polycythaemia rubra vera syn. syndr. Vaquez Osier
polydystrophia Hurler syn. syndr. Pfaundler Hurler
polykeratosis congenita syn. syndr. Jadassohn Lewandowsky
polymyalgia rheumatica syn. syndr. Forestier Certonciny
polymyositis syn. syndr. Wagner Unverricht
poîymyositis gregarina syn. syndr. Wagner Unverricht
polyneuritis acuta ascendens syn. syndr. Guillain Barre; syndr. Landry
polyneuritis infectiosa acuta syn. syndr Guillain Barré
polyneuritis migrans syn. syndr. Wartenberg (II)
polyneuritis oedematosa infectiosa syn. syndr. Debré (II)
polyneuropathia syn. syndr. Feer
polyneuropathia familiaris amyloides syn. syndr. Andrade
polyossificatio congenita progressive syn. syndr. Mǔnchmeyer
polyosteopathia deformans connatalis regressive syn. syndr. Caffey Silverman
polyposis et osteomatosis hereditaria syn. syndr. Gardner (I)
polyradiculoneuritis acuta ascendens syn. syndr. Guillain Barré
poradenitis venerea syn. syndr. Durand Nicolas Favre
poroadenolymphifis suppurativa  syn. syndr.  Durand Nicolas Favre
porokeratosib zosteriforrnis syti syndr. Mibelli
porosis Sudeck syn. syndr. Sudeck
porphyna congenitalis erythropoetica syn. syndr. Günther (II)
positio Romberg syn. sympt. Romberg
postcommissurotomy syndrome (.) syn. syndr. Dressler (II)
posterior column ataxia (.) syn. syndr. Biemond III
posthepatitis syndromus syn. syndr. Caravati
postmyocardial infarction syndrome (.) syn. syndr. Dressler (II)
pouls lent Charcot (.) syn. syndr. Morgagni Adams Stokes
praeexcitatio syn. syndr. Wolff Parkinson White
presbyophrenia syn syndr. Wernicke (I)
proctalgia fugax syn. syndr. MacLennan
progeria syn syndr. Hutchinson Gilford
progeria aduîtorum syn. syndr. Werner
prolongatio QT hereditaria syn. syndr. Jervell Länge Nielsen
pronatio dolorosa syn syndr. Chassaignac
prosopalgia syn, syndr. Fothergill
prostatopatbia syn. syndr. Posner
prosfaforrhoea syn. syndr. Posner
proteinlosing gastroenteropathy (.) syn. syndr. Ménétrier
protemosis alveo/aris syn. syndr. Liebow
proteinosis pulmonaris alveolaris syn. syndr. Liebow
prune belly syndrome (.) syn. syndr. Andren ßjersing Williams; syndr. Obrinsky
prurigo adolescentium syn. syndr. Hutchinson (II)
prurigo aestivalis syn syndr. Hutchinson (II)
prurigo agria syn. syndr. Hebra
prurigo ferox syndr. Hebra
prurigo Hebrae syn syndr. Hebra
prurigo nodularis syn. syndr. Hyde
pseudoacanthosis nigricans syn. syndr. Gougerot Carteaud; syndr.  Ollendorff-Curth
pseudo-Addisonismus syn. syndr. Thorn 
pseudoaldosteronismus syn. syndr. Liddle
pseudocirrhosis hepatis syn. syndr. Pick (II)
pseudocirrhosis hepatis pericarditica syn. syndr. Pick (II)
pseudodementia syn. syndr. Ganser
pseudodiphthena Epstein syn. syndr. Epstein (I)
pseudodystrophia adiposogenitalis syn. syndr. pseudo-Fröhlich
pseudoelephantiasis neuroarthritica syn. syndr. Nonne Milroy
pseudoencephalitis acuta haemorrhagica superior syn. syndr. Wernicke (II)
pseudoencephalitis haemorrhagica superior syn. syndr. Wernicke  (II)
pseudoglioma congenitum syn. syndr. Norrie Warburg
pseudogonitis syn. syndr. Gram
pseudohaemophilia syn. syndr. Werlhof
pseudohaemophilia hereditaria syn. syndr. Willebrand Jürgens
pseudohypoparathyreoidismus syn. syndr. Martin Albright
pseudolues papulosa syn. syndr. Lipschütz
pseudolymphogranulomatosis syn. syndr. pseudo-Hodgkin
pseudolymphoma syn. syndr. pseudo-Hodgkin
pseudomelia paraesthetica syn. sympt. (X)
pseudomeningitis syn. syndr. Dupré
pseudometeorismus syn. syndr. Alvarez
pseudomycosis syn. syndr. Andrews
pseudoobstructio coli syn. syndr. Ogilvie
pseudoophthalmoplegia syn. syndr. Bielschowsky
pseudoparalysis syn. syndr. Parrot (I)
pseudoparalysis syphilitica syn. syndr. Parrot (I)
pseudopseudohypoparathyreoidismus syn. syndr. Costelîo Dent
pseudorheumatismus steroides syn. syndr. Slocumb
pseudosclerosis syn. syndr. Wilson
pseudosclerosis Jakob Greutzfeldt syn. syndr. Jakob Creutzfeldt
pseudosclerosis spastica Jakob syn. syndr. Jakob Creutzfeldt
pseudosepsis ailergica syn. syndr. Wissler
pseudospondylitis infantilis syn. syndr. Calve
pseudostenosis pyiorica hypertrophica syn. syndr. Debré Fibiger
pseudotabes diphtheritica syn. syndr. Déjerine (I)
pseudotabes pupillotonica syn. syndr. Adie
pseudothrombosis mesenterica syn. syndr. Ortner
pseudotoxoplasmosis syn. syndr. Sabin
pseudotrichinosis syn. syndr. Wagner Unverricht
pseudotuberculosis aspergillaris syn. syndr. Gaucher (II)
pseudotympanismus hystericus syn. syndr. Alvarez
pseudo-Ullrich-Turner-syndromus syn. syndr. Noonan
pseudoxanthoma elasticum syn. syndr. Groenblad Strandberg
psoas- syn. sympt. Donnelly
psoriasis pustulosa syn. syndr. Barber
psoriasis vulgans syn. syndr. Wilian
psorospermosis syn. syndr. Darier White
psychosis polyneuritica syn. syndr.
PTA-syndromus syn. syndr. Rosenthal
pterygium multiplex syn. syndr  Guerin Stern
Pterygium-Syndrom (.) syn. syndr. BonnevieUllrich
pterygoarthromyodysplasia congenita syn. syndr. Guérin Stern;  syndr. Rossi
pterygolymphangiectasia syn  syndr. Bonnevie UJIrich
pubertas praecox centralis syn  syndr. Pellizzi
pulseless disease (.) syn. syndr. Takayasu
pulsus celer et altus syn. sympt. Corrigan (III)
pulsus Carrigan syn, sympt. Corrigan (III)
pulsus paradoxus syn. sympt. Kussmaul (III)
punch drunk (.) syn. syndr. Martland
purpura anaphyJactica syn. syndr. Schönlein Henoch
purpura anularis syn. syndr. Majocchi
purpura dysproteinaemica primaria syn. syndr. Waldenström (I)
purpura essentialis athrombopenica syn. syndr. Schönlein Henoch
purpura fuJminans syn. syndr. Henoch
purpura gangraenosa syn. syndr. de Gimard
purpura haemorrhagica syn. syndr. Werlhof
purpura Henoch syn. syndr. Henoch
purpura hyperglobulinaemica syn. syndr. Waldenström (I)
purpura infectiosa acuta syn. syndr. Schönlein Henoch
purpura LoewenthaJ syn. syndr. Doucas Kapenatakis; syndr. Loewenthal
purpura Majocchi syn. syndr. Majocchi
purpura necrotica Sheîdon syn. syndr. de Gimard
purpura rheumatica syn. syndr. Schönlein Henoch
purpura Schönlein Henoch syn, syndr. Schönlein Henoch
purpura teleangiectoides anuralis syn. syndr. Majocchi
purpura thrombopenica syn. syndr. Werlhof
purpura thrombopenica congenitalis syn. syndr. Landolt
purpura thrombotico-thrombocytopenica syn. syndr. Moschcowitz
pustulosis herpetica infantium syn. syndr. Kaposi Juliusberg
pustulosis varioiiformis acuts syn. syndr. Kaposi Juliusberg
pycnodysosteosis syn. syndr. Maroteaux Lamy (I)
pycnolepsia syn. syndr. Friedmann (II)
pyuria abacterialis renalis syn. syndr. Soderlund


                    

 

Surgerycom

RSS-

 

 

 

 

copyright Surgerycom